Politikalarımız

image
image
image
image

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

 • Tüm faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde personellerimizi bilinçlendirerek, etkin bir Entegre Yönetim Sistemi uygulayacaktır. Entegre Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemini, ISO 27001:2017 bilgi güvenliği yönetim sistemini, ISO, ISO 27701:2013 Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına tümüyle uygun olarak ve bu standartların tüm gerekliliklerini yerine getirerek faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.
 • Uygulanabilir yükümlülükleri yerine getirmeyi ve kurmuş olduğunuz sistemin performansını arttırmak amacıyla sürekli iyileştirmek için gerekli özveriyi göstereceğimizi taahhüt etmekte, çerçevesinde müşteri beğeni ve taleplerini karşılayan ürün ve hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı amaçlamaktayız.
 • Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve ilgili tarafların haklarını ve mahremiyetini koruyarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak süreklilik olarak sektöründe aranan bir firma olmak,
 • Kaliteyi amaç edinerek tüm personellerde uygulamak ve sürekli geliştirmek,
 • Firmamızın iç ve dış hususlarının farkında olarak hareket etmek,
 • Firmamız Amaçları ve Kalite, Bilgi Güvenliği, Kişisel Veri, İş Sürekliliği hedefleri belirlemek ve bu hedefler doğrultusunda iş süreçlerimizi sürdürmek,
 • Standart mevzuatı, idari düzenlemeler ve sektörle yükümlülüklere uymak, doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak, çevrenin korunmasına özen göstermek ve çevreye pozitif değerler kazandırmak,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri kapsamında virüs ve zararlı yazılımların kaynağı olmayacağımız gibi bilgi güvenliğini tehdit eden bu tür faaliyetleri engellemek için gerekli tedbirleri almak,
 • Politikamızdır.

  İnovasyon Politikamız

 • Süreç inovasyonları için özgün çözümler geliştirmek
 • Pazarlama etkinliğimizi artırmak ve sürdürmek için özgün çözümler geliştirmek,
 • İnsansız teknolojiler ve robotik alanlarında kritik teknolojileri projelerimize dâhil ederek yeni yetkinlikler kazanmak,/li>
 • Tüm faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin öncelikli kılınması
 • Organizasyon yapımızı yenilikçi, özgür ve özgün düşünmeyi destekleyecek şekilde güçlendirmek.
 • Go Top!