Politikalarımız

image
image
image
image

1. Kalite Politikamız

Deep Control Teknoloji, Kalite Politikası; ulusal ve uluslararası sivil ve askeri sektöre yönelik, elektrik, elektronik ve yazılım alanlarında kaliteli, özgün ürün ve hizmetler sağlamak amacıyla;

 • Müşterilerine karşı üstlendiği sorumlulukları hızlı, etkin, güvenilir ve müşteri beklentilerini aşan bir şekilde yerine getirebilmeyi,
 • Ürün ve hizmetleri ulusal ve uluslararası standartlara uygun, ileri teknoloji ve modern mühendislik çözümleri kullanarak tasarlamayı, üretmeyi/ifa etmeyi ve zamanında teslim etmeyi,
 • Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve verimliliğini, teknolojik alt yapı unsurlarını da kullanarak sürekli iyileştirmeyi ve sistemin devamlılığını sağlamayı,
 • kuruluşun her seviyesinde tüm şirket çalışanlarının katılımı ile uygulamayı taahhüt eder.

  2. Çevre Politikamız

 • İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması
 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması
 • Tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması
 • Tüm faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin öncelikli kılınması
 • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması
 • yönünde faaliyetlerimizi bütünleşik bir şekilde yöneterek örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

  3. İnovasyon Politikamız

 • Süreç inovasyonları için özgün çözümler geliştirmek
 • Pazarlama etkinliğimizi artırmak ve sürdürmek için özgün çözümler geliştirmek,
 • İnsansız teknolojiler ve robotik alanlarında kritik teknolojileri projelerimize dâhil ederek yeni yetkinlikler kazanmak,/li>
 • Tüm faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin öncelikli kılınması
 • Organizasyon yapımızı yenilikçi, özgür ve özgün düşünmeyi destekleyecek şekilde güçlendirmek.
 • Go Top!